opis

Jednoroczne gałązki nagie lub wyłysiałe.

Szypułki kwiatowe owłosione, miękkie, zwieszone. Kwiaty zwykle po 2(3).

Liście zwykle tylko spodem owłosione. W pełni rozwinięte liście grubo ząbkowane (2-4 ząbki na 5 mm brzegu).

space

Tutaj należy większość uprawianych odmian śliw: węgierki, renklody, itd.

W uprawie znajduje się ogromna ilość odmian różniących się przede wszystkim kształtem, wielkością, barwą i smakiem owoców, ale także i stopniem owłosienia liści i młodych pędów. Przyjmuje się, że ten takson obejmuje wiele rożnych populacji rozmaitego pochodzenia. Prawdopodobnie większa część z nich to różne mieszańce tarniny (Prunus spinosa) i ałyczy (Prunus cerasifera) i wyprowadzane dalej odmiany uprawne.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Prunus (śliwa)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) roczne i dwuletnie pędy owłosione, lubaszki (↓nie)
Prunus insititia (śliwa lubaszka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· owoce granatowe, z czerwonym sokiem
Prunus insititia (śliwa lubaszka)
lubaszka · syn. Prunus domestica ssp. insitatia · takson uprawiany
  
  
(p) roczne pędy owłosione lub nie (↑nie)
  
    
(p) roczne pędy nagie, węgierki (↓nie)
· ta cecha diagn ...
· owoce zwężone ku obu końcom, granatowe z silnym nalotem woskowym, miąższ twardy ±suchy
Prunus domestica ssp. domestica (śliwa domowa typowa)
węgierka · antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
    
(p) roczne pędy ±owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
    
      
(p) owoce duże kuliste, renklody (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
      
      
(p) owoce kuliste, średnie, mirabelki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· miąższ słabo zrośnięty z pestką, bardzo słodki
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu