takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Malus sylvestris Mill.

jabłoń dzika jabłoń płonka
Malus sylvestris (L.) Mill.
na stronie — występowanie