atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. [🔉 pu·li·ka·ri·a *]

płesznik czerwonkowy
Pulicaria Pulicaria Pulicaria PulicariaPulicariapłesznik zwyczajny (Pulicaria vulgaris)