atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum albaeIssler 1926[229] [🔉 sa·li·ce·tum al·be]

nadrzeczny łęg wierzbowy
Salicetum albo-fragilisR.Tx. (1948) 1955 nom. inval.[14/gł.] · Salici-PopuletumMeijer Drees 1936 p.p. (1)
formacja drzewiasta (leśna); w drzewostanie głównie wierzba biała (Salix alba), domieszka wierzba krucha (Salix fragilis), topoli brak lub ich udział znikomy; odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy
Salicetum albo-fragilis
XL
Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy
XL
Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy
XL
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 91E0!priorytetowe ds,ds2 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albae, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Salicetum albae

gatunki wyróżniające zespołu (DAss.) Ass.Salicetum albaegatunki sporadycznie przechodzące z klas: Bidentetea, Phragmitetea oraz Molinio-Arrhenatheretea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Salicetalia purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) Ass.Salicetum albae

🟡 SubAss.Salicetum albae phragmitetosum - łęg wierzbowy zabagniony - łęg wierzbowy zabagniony
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji