fot. pskr-Carici-Agrostietum_2 (1805×1216) — copyright © by Piotr Sikorski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carici canescentis-Agrostietum caninae

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.08.2007
copyright © by Piotr Sikorski

« Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)