Barbilophozia floerkei (F. Weber et D. Mohr) Loeske

wieloklap Flörkeja czubek Flörkeja
Lophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Schiffn.

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw