atlas-roslin.pl

Barbilophozia floerkei (F. Weber et D. Mohr) Loeske [🔉 bar·bi·lo·fo·zi·a *]

wieloklap Flörkeja, czubek Flörkeja
Lophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Schiffn. [🔉 lo·fo·zi·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • https://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/liverworts/Barbilophozia%20atlantica-floerkei-hatcheri.pdf
  • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003 — Census catalogue of polish mosses [360]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji