atlas-roslin.pl

Barbilophozia floerkei (F. Weber et D. Mohr) Loeske

wieloklap Flörkeja czubek Flörkeja
Lophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Schiffn.
Barbilophozia Barbilophozia Barbilophozia BarbilophoziaBarbilophoziawieloklap widłakowy (Barbilophozia lycopodioides)wieloklap tundrowy (Barbilophozia hyperborea)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw