Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray

biczyca trójwrębna
na stronie — występowanie · znaleziska
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
XL
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.17 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10.jmak - Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna); poł-zach. Niemcy
jmak.10
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #16