atlas-roslin.pl

Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray [🔉 * tri·lo·ba·ta]

biczyca trójwrębna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
XL
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.17 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

wybrane okazy · selected collections

#16
jmak.10
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray [🔉 * tri·lo·ba·ta](pl) biczyca trójwrębna
lobe, lobus (lat. z gr.) — od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um (adj.) — trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji