atlas-roslin.pl

Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray [🔉 * tri·lo·ba·ta]

biczyca trójwrębna
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
XL
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.17 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10.jmak - Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna); poł-zach. Niemcy
10
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #16

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray [🔉 * tri·lo·ba·ta](pl) biczyca trójwrębna
(lat. z gr.) lobe, lobus
od gr. lobos - płat (wątroby), część; bot. klapa, łatka (wycięta część płaska, np. liścia); lobatus, -a, -um — klapowany
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um adj.
trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus