atlas-roslin.pl

Mnium spinosum (Voit) Schwägr.

merzyk ciernisty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mnium Mnium Mnium MniumMniummerzyk groblowy (Mnium hornum)merzyk drobnociernisty (Mnium spinulosum)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw