atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Mnium spinosum (Voit) Schwägr.

merzyk ciernisty
Mnium Mnium Mnium MniumMniummerzyk groblowy (Mnium hornum)merzyk drobnociernisty (Mnium spinulosum)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw