atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Utricularietea intermedio-minorisDen Hartog et Segal 1943 em. Pietsch 1965(*)[14][229/syn.] [🔉 u·tri·ku·lar·i·e·te·a in·ter·me·di·o-mi·no·ris]

zb. brzegowe i dolinkowe z dominacją pływaczy i jeżogłówek
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Klasa obecna w systemie przyjętym w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/. [MS (2024-1-22)]
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ klasa ta jest synonimem Cl.Isoeto-Littorelletea. [MS (2024-1-22)]
• Jedyny w klasie związek All.Sphagno-Utricularion jest umieszczony w atlas-roslin.pl, zgodnie z systemem /Ratyńska et al. (2010) [229]/, w klasie Cl.Isoeto-Littorelletea, w jej jedynym rzędzie O.Littorelletalia uniflorae. [MS (2024-1-22)]
Klasa grupuje zbiorowiska brzegowe i dolinkowe zbiorników oligotroficznych i dystroficznych oraz torfowisk, złożone z mchów brunatnych i torfowców (Sphagnum) oraz z dominacją pływaczy (Utricularia) i jeżogłówek (Sparganium).

space

Ta strona jest pozostawiana ze względów informacyjno-historycznych i jako punkt przejścia na właściwą stronę.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

🔵 O.Utricularietalia intermedio-minoris - zbiorowiska brzegowe i dolinkowe zbiorników oligotroficznych i dystroficznych oraz torfowisk, złożone z mchów brunatnych i torfowców, z dominacją pływaczy i jeżogłówek - zbiorowiska brzegowe i dolinkowe zbiorników oligotroficznych i dystroficznych oraz torfowisk, złożone z mchów brunatnych i torfowców, z dominacją pływaczy i jeżogłówek
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji