atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog et Segal 1943 em. Pietsch 1965

zbiorowiska roślin wodnych w płytkich dystroficznych zbiornikach wodnych na podłożu torfowym oraz w zbiornikach oligotroficznych i dystroficznych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

  O.Utricularietalia intermedio-minoris
  
    All.Sphagno-Utricularion
    
      Ass.Sparganietum minimi
      
      Ass.Scorpidio-Utricularietum minoris
      
      Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae
      
      Ass.Warnstorfietum exannulatae
      
      Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans