atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Potametum obtusifolii (Carst. 1954) Segal 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum obtusifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)