atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Potametum compressi Tomasz. 1978

grupa Potametum lucentis grupa Potametum lucentis grupa Potametum lucentis grupa Potametum lu…grupa Potametum lucentisMyriophylletum spicatiPotametum lucentis (zespół rdestnicy połyskującej)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potametum compressi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potametum compressi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potametum compressi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum lucentis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea