atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Nupharetum pumilii Oberd. 1953

Nymphaeion Nymphaeion Nymphaeion NymphaeionNymphaeionNupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)Nymphaeetum candidae (zespół grzybieni północnych)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nupharetum pumilii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)