atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.grupa Potametum pectinati

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.grupa Potametum pectinati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum pectinati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.grupa Potametum pectinati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea