atlas-roslin.pl

(związek) All.Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959

częściowo zanurzone rośliny wód płytkich

Odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ranunculion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ranunculion fluitantis

  Ass.Ranunculetum fluitantis
  
  Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
  
  Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi