atlas-roslin.pl

(związek) All.Ranunculion fluitantisNeuhäusl 1959[14][229] [🔉 ra·nun·ku·li·on flu·i·tan·tis]

zbiorowiska wyspecjalizowanych hydrofitów wód płynących
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Ugrupowania wyspecjalizowanych ekologicznie hydrofitów zakorzenionych, występujące w wodach płynących, często o silnym nurcie i dobrze natlenionych (w tzw. rzekach włosienicznikowych). Ich postać silnie zmienna w zależności od czynników lokalnosiedliskowych.

space

Zbiorowiska słabo poznane w Polsce; występują od niżu, po góry.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ranunculion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ranunculion fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ranunculion fluitantis

🟢 Ass.Beruletum submersae - zespół podwodnej formy potocznika i włosieniczników * - zespół podwodnej formy potocznika i włosieniczników
🟡 Ass.Potametum nodosi - zespół rdestnicy nawodnej - zespół rdestnicy nawodnej
Ass.Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli - zespół jaskra skąpopręcikowego - zespół jaskra skąpopręcikowego
🟢 Ass.Ranunculetum fluitantis - zespół włosienicznika rzecznego - zespół włosienicznika rzecznego
🟢 Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae - zespół rzęśli hakowatej i włosieniczników - zespół rzęśli hakowatej i włosieniczników
🟡 Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników * - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
🟡 Ass.Sparganio-Potametum interrupti - zespół odmiany przerywanej rdestnicy grzebieniastej i form podwodnych łączenia * - zespół odmiany przerywanej rdestnicy grzebieniastej i form podwodnych łączenia
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji