atlas-roslin.pl

(związek) All.Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959

odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ranunculion fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ranunculion fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ranunculion fluitantis

  Ass.Ranunculetum fluitantis
  
  Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
  
  Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi