atlas-roslin.pl

(związek) All.Hottonion Segal 1964

zbiorowiska roślin zakorzenionych na dnie płytkich zbiorników wodnych z dominacją okrężnicy bagiennej lub rzęśli

Potametalia Potametalia Potametalia PotametaliaPotametaliaNymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)Ranunculion fluitantis

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Hottonion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hottonion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Hottonion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Hottonion

  Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)