atlas-roslin.pl

(związek) All.Ranunculion aquatilisPass. 1964[229] [🔉 ra·nun·ku·li·on a·kwa·ti·lis]

zbiorowiska płytkich, okresowo wysychających, żyznych zbiorników wodnych
HottonionSegal 1964[14][jako główna] [🔉 hot·to·ni·on]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Sezonowe zbiorowiska hydrofitów związanych z płytkimi, często wysychających latem wodami, zwykle stojącymi, żyznymi, o dnie organicznym. Często przy silnie wypłyconych brzegach, w wysychających starorzeczach, sadzawkach, dołach potorfowych, bagienkach śródleśnych, czasem w wolno płynących ciekach.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ranunculion aquatilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ranunculion aquatilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ranunculion aquatilis

🟢 Ass.Hottonietum palustris - zespół okrężnicy bagiennej * - zespół okrężnicy bagiennej
🟡 Ass.Ranunculetum aquatilis - zespół włosienicznika wodnego * - zespół włosienicznika wodnego
🟡 Ass.Ranunculetum peltati - zespół włosienicznika tarczowatego - zespół włosienicznika tarczowatego
🟣 Ass.Ranunculetum baudotii - zespół włosienicznika Baudota - zespół włosienicznika Baudota
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji