atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) grAss.grupa Potametum lucentis

zespoły rdestnic częściowo wynurzonych lub z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Ta grupa zespołów jest zdefiniowana w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ (brak jej w /Ratyńska et al. (2010) [229]/). [MS (2024-1-18)]
Zespoły gatunków rdestnic (Potamogeton) o liściach większych, zanurzonych lub po części pływających po powierzchni ALBO z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów. Częsty jest udział pojedynczych gatunków charakterystycznych związku All.Nymphaeion (rośliny wodne o liściach pływających po powierzchni).
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC grAss.) grAss.grupa Potametum lucentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów grAss.grupa Potametum lucentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) grAss.grupa Potametum lucentis

🟡 Ass.Callitricho-Potametum berchtoldii - zespół rdestnicy Berchtolda - zespół rdestnicy Berchtolda
🟢 Ass.Ceratophylletum demersi - zespół rogatka sztywnego * - zespół rogatka sztywnego
🟢 Ass.Ceratophylletum submersi - zespół rogatka krótkoszyjkowego - zespół rogatka krótkoszyjkowego
🟡 zb.Ceratophyllum demersum-Fontinalis antipyretica - ugrupowania zdrojka pospolitego * - ugrupowania zdrojka pospolitego
🟢 Ass.Elodeetum canadensis - zespół moczarki kanadyjskiej * - zespół moczarki kanadyjskiej
🟢 Ass.Hippuridetum submersae - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej
🟢 Ass.Myriophylletum spicati - zespół wywłócznika kłosowego * - zespół wywłócznika kłosowego
🟢 Ass.Potametum acutifolii - zespół rdestnicy ostrolistnej - zespół rdestnicy ostrolistnej
🟢 Ass.Potametum compressi - zespół rdestnicy ścieśnionej - zespół rdestnicy ścieśnionej
🟡 Ass.Potametum crispi - zespół rdestnicy kędzierzawej * - zespół rdestnicy kędzierzawej
🟢 Ass.Potametum lucentis - zespół rdestnicy połyskującej * - zespół rdestnicy połyskującej
🟢 Ass.Potametum mucronati - zespół rdestnicy szczeciolistnej - zespół rdestnicy szczeciolistnej
🟢 Ass.Potametum perfoliati - zespół rdestnicy przeszytej * - zespół rdestnicy przeszytej
🟡 Ass.Potamo-Vallisnerietum - zespół nurzańca śrubowego - zespół nurzańca śrubowego
🟢 Ass.Ranunculetum circinati - zespół jaskra krążkolistnego * - zespół jaskra krążkolistnego
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji