atlas-roslin.pl

(związek) All.Nymphaeion Oberd. 1953

zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni

część zbiorowisk odpowiada siedlisku „starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne... (3150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Potametalia Potametalia Potametalia PotametaliaPotametaliaPotamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie)Hottonion

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Nymphaeion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Nymphaeion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Nymphaeion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea