atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculetum fluitantis Allorge 1922

Ranunculus fluitans (jaskier rzeczny)
22.06.2008, Pradolina Nysy Kłodzkiej, okolice Śremu; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculetum fluitantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculetum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ranunculion fluitantis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea