takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Veronica catenata Pennell

przetacznik wodny
Veronica comosa K. Richt.
Veronica catenata
Donautal, Schw. Alb, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)

występowanie

Veronica catenata (przetacznik wodny)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty. Brzegi wód, namuliska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200619.1.pkob - Veronica catenata (przetacznik wodny); Dolina Środkowej Odry
200619-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/ #7