rośliny borów

rośliny zielne

objaśnienie skrótów