atlas-roslin.pl

Salix ×smithiana Willd. [🔉 sa·liks *]

wierzba Smitha
Salix ×sericans Tausch ex Kem.
Salix Salix Salix SalixSalixporównanie Salix caprea - cinerea - aurita - silesiacawierzba Wimmera (Salix ×wimmeriana)
🌸🌱
wystepowanie
Salix caprea · wierzba iwa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Salix viminalis · wierzba wiciowa
wierzba energetyczna, witwa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
30.09.2018, Wola Batorska k. Niepołomic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
XL
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
XL
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
XL
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
S. x smithiana z lewej, wierzba iwa (Salix caprea) z prawej
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
Salix ×smithiana (wierzba Smitha)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Salix ×smithiana (wierzba Smitha)
🌱
krzewy liściaste • liście sezonowe
🌺 ozdobne kwiaty

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120527.3.js - Salix ×smithiana (wierzba Smitha); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
120527-3
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #5