Kwiaty męskie zebrane są w kłosy zwane kotkami (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

space

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Salix (wierzba)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) pręcików 6-10(12) (↓nie)
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
wystepowanie
wierzba laurowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
(p) zawsze po 3 pręciki (↑nie) (↓nie)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
(p) pręcik pozornie jeden (↑nie) (↓nie)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
gałązka z kotkami męskimi
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
kwiaty pręcikowe 3D||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kotki siedzące, wąskocylindryczne, do 5cm długości i 1cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wystepowanie
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
(p) zawsze dwa pręciki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
  
    
(p) nitki pręcików częściowo zrośnięte (↓nie)
    
      
(p) nitki pylników zrośnięte tylko w nasadzie (↓nie)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Przysadki żółtozielone, w górze nieco zaczerwienione lub brązowawe; nagie lub w górze skąpo owłosione, brzegiem orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Salix eleagnos (wierzba siwa)
wystepowanie
syn. Salix incana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek i potoków górskich, wilgotne zbocza wąwozów, żwirowiska, pobrzeżne zarośla. W uprawie znajduje się odmiana wąskolistna o wybitnie podwiniętych krawędziach liści.
      
      
(p) nitki pręcików zrośnięte do połowy (↑nie)
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix eriocephala
Salix fragilis (wierzba krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Przysadki ciemnobrązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diag ...
· ta cecha diagno ...
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
syn. Salix ‘Americana’ · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Szeroko stosowany w uprawach wikliny klon męski, prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson.
      
    
(p) nitki pręcików wolne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
    
      
(p) kotki z pąków szczytowych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
(p) miodnik jeden (↓nie)
Salix alpina (wierzba alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Salix alpina (wierzba alpejska)
wystepowanie
wierzba Jacquina · syn. Salix jacquinii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) gruczoły miodnikowe dwa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
        
          
(p) nitki pręcików nagie (↓nie)
Salix herbacea (wierzba zielna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Przysadki nagie lub skąpo owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Salix herbacea (wierzba zielna)
wystepowanie
wierzba nibyzielna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) nitki pręcików owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Przysadki owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
            
(p) kotki wąskie, długie, na długiej szypule (↓nie)
Salix reticulata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Przysadki delikatne, wełniście owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Salix reticulata (wierzba żyłkowana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) kotki krótkie cylindryczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Przysadki nieco skórzaste, skąpo owłosione tylko na brzegu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Salix retusa (wierzba wykrojona)
wystepowanie
syn. Salix kitaibeliana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
      
(p) kotki z pąków bocznych (↑nie)
      
        
(p) drzewa ozdobne o zwisłych gałązkach, zwykle żółtawych (↓nie)
        
          
(p) gałązki brązowawe lub zielonawe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Kotki tylko z kwiatami męskimi.
Salix ×pendulina (wierzba zwisająca)
syn. Salix babylonica × alba · Salix ×blanda · Salix elegantissima · takson uprawiany
          
          
(p) gałązki czysto żółte, bardzo długie, wiotkie i giętkie (↑nie)
Salix xsepulcralis
Salix ×sepulcralis (wierzba żałobna)
wierzba płacząca · syn. Salix alba 'Tristis' hort. non S.a. cv. Tristis · Salix alba cv. Tristis × Salix babylonica · Salix ×chrysocoma · takson uprawiany
          
        
(p) gałązki wzniesione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
        
          
(p) przysadki jednobarwne, żółtozielone (↓nie)
          
            
(p) przysadki na powierzchni nagie, brzeg orzęsiony (↓nie)
Salix retusa (wierzba wykrojona)
wystepowanie
syn. Salix kitaibeliana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) przysadki na powierzchni owłosione (↑nie)
            
              
(p) przysadki długo owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Gałęzie w węzłach łamliwe, kruche.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Salix fragilis (wierzba krucha)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) przysadki krótko owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Gałęzie w węzłach nie łamliwe, sprężyste.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Salix alba (wierzba biała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
          
(p) przysadki różowe do fioletowawych (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Gruczoły miodnikowe fioletowawe.
Salix alpina (wierzba alpejska)
wystepowanie
wierzba Jacquina · syn. Salix jacquinii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) przysadki jasnobrązowe, ciemnobrązowe, czarniawe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Gruczoły miodnikowe żółtozielone.
          
            
(p) nitki pręcików nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
            
              
(p) włoski przysadek kędzierzawe (↓nie)
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) włoski przysadek proste (↑nie)
              
                
(p) przysadki jasnobrązowe, rzadko krótko owłosione lub wyłysiale (↓nie)
                
                  
(p) kotki na długiej szypule (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Gruczoł miodnikowy wąsko cylindryczny, 4-5× dłuższy niż szerszy.
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) kotki prawie siedzące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Gruczoł miodnikowy jajowaty, co najwyżej 2-3× dłuższy niż szeroki.
                  
                    
(p) kotki 1.5-2(3)cm długości (↓nie)
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Krzew do 1m wysokości.
Salix starkeana (wierzba śniada)
wystepowanie
syn. Salix livida · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne.
                    
                    
(p) kotki 2.5-3.5cm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Krzew zwykle 2-4m wysokości.
Salix silesiaca (wierzba śląska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                
(p) przysadki ciemnobrązowe do czarniawych, owłosienie długie, gęste (↑nie)
                
                  
(p) pędy owoszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
                  
                    
(p) pędy jednoroczne cienkie, owoszczone (↓nie)
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kotki na gałązkach oddalone od siebie.
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
wierzba kaspijska · antropofit zadomowiony we florze polskiej
                    
                    
(p) pędy jednoroczne sztywne, nie owoszczone (↑nie)
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kotki na gałązkach zbliżone do siebie.
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                  
(p) pędy nie są owoszczone (↑nie)
                  
                    
(p) gruczoł miodnikowy ok. 1.5× dłuższy niż szerszy, jajowaty (↓nie)
Salix caprea (wierzba iwa)
Salix caprea (wierzba iwa)
kwiaty męskie ||
Salix caprea (wierzba iwa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) gruczoły miodnikowe walcowate (2)3-5× dłuższe niż szersze (↑nie)
                    
                      
(p) gruczoł miodnikowy 4-5× dłuższy niż szerszy (↓nie)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
kwiaty słupkowe 3D||
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Krzew 3-8m wysokości, z długimi pędami.
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
wystepowanie
wierzba energetyczna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                      
                        
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
syn. Salix cinerea × viminalis · Salix dasyclados · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
                      
(p) gruczoł miodnikowy ±3× dłuższy niż szerszy (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Kwitnienie równoczesne z rozwojem liści lub po rozwoju liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
                      
                        
(p) pączki liściowe zaostrzone (↓nie)
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Gałązki proste.
· ta cecha diagnostyczna ...
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
                        
(p) pączki liściowe tępe (↑nie)
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
XL
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Gałązki krzywe.
· ta cecha diagnost ...
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
            
(p) nitki pręcików w nasadzie owłosione (↑nie)
            
              
(p) w pełni rozwinięte kotki niemal kuliste, ok. 1cm długości (↓nie)
Salix rosmarinifolia
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
syn. Salix rosmarinifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) kotki wyraźnie eliptyczne do walcowatych, ponad 1.5cm długości (↑nie)
              
                
(p) drewna kilkuletnich gałązek z listewkami (↓nie)
                
                  
(p) owłosione (↓nie)
Salix cinerea (wierzba szara)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Listewki na drewnie długie.
Salix cinerea (wierzba szara)
wystepowanie
łoza · syn. Salix acuminata · Salix aquatica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Listewki na drewnie krótkie.
                  
                    
(p) gruczoł miodnikowy jajowaty (↓nie)
Salix aurita (wierzba uszata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Gruczoł miodnikowy krótki, jajowaty, w nasadzie brzuchaty
Salix aurita (wierzba uszata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) gruczoł miodnikowy prawie walcowaty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Gruczoł miodnikowy prawie walcowaty.
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
wystepowanie
syn. Salix phylicifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                
(p) drewna kilkuletnich gałązek bez listewek (↑nie)
                
                  
(p) pierwsze liście całobrzegie (↓nie)
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Pierwsze liście na pędzie całobrzegie.
Salix repens (wierzba płożąca)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) pierwsze liście gruczołowato piłkowane (↑nie)
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Pierwsze liście na pędzie gruczołowato piłkowane.
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
wystepowanie
wierzba czarniawa · syn. Salix nigricans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu