fot. 110618-0664_v3 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salix viminalis (wierzba wiciowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.04.2011, Siechnice, dolina Odry-Oławy · copyright © by Marek Snowarski