atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix repens agg. L.

wierzba płożąca
Salix Salix Salix SalixSalixwierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)wierzba czerniejąca (Salix myrsinifolia)