atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Salix repens agg. L. [🔉 sa·liks *]

wierzba płożąca
Salix Salix Salix SalixSalixwierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)wierzba czarniawa (Salix myrsinifolia)