atlas-roslin.pl

(związek) All.Potentillo albae-Quercion petraeaeZol. et Jakucs n.nov. Jakucs 1967 [🔉 po·ten·til·lo al·be kwer·ci·on pe·tre·e]

wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe
Quercion petraeo-pubescentisJakucs 1961 em. Medw.-Korn. 1972 [🔉 kwer·ci·on pe·tre·o pu·bes·cen·tis]
wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potentillo albae-Quercion petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

🔵 Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae - świetlista dąbrowa subkontynentalna - świetlista dąbrowa subkontynentalna
🔵 SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
🔵 SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
🔵 Ass.Peucedano cervariae-Coryletum - ciepłolubne zbiorowiska mozaikowe - ciepłolubne zbiorowiska mozaikowe
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji