atlas-roslin.pl

(związek) All.Potentillo albae-Quercion petraeae Zol. et Jakucs n.nov. Jakucs 1967

Quercion petaeo-pubescentis Jakucs 1961 em. Medw.-Korn. 1972

wschodniośrodkowoeuropejskie kserotermiczne lasy dębowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potentillo albae-Quercion petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

  Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna)
  
    SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
    
    SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
    
      Ass.Peucedano cervariae-Coryletum