atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe

Światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska bylin w systemach ekotonowych, często w postaci wąskiego pasa na styku lasu lub okrajku ze zbiorowiskami trawiastymi.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaBetulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)Nardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)