atlas-roslin.pl

(związek) All.Quercion pubescenti-petraeae

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Quercion pubescenti-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Quercion pubescenti-petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Quercion pubescenti-petraeae

  Ass.Quercetum pubescenti-petraeae (dąbrowa z dębem omszonym)