atlas-roslin.pl

(podzespół) SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzespołu (D SubAss.) SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna) ⇒ ChAll.

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)