atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Peucedano cervariae-Coryletum Kozł. 1925 em. Medw.-Korn. 1952

ciepłolubne zbiorowiska o charakterze mozaikowym z roślinnością leśną, zaroślową, okrajkową i murawową na glebach zasobnych w wapień

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Peucedano cervariae-Coryletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Peucedano cervariae-Coryletum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna) ⇒ ChAll.

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Potentillo albae-Quercion petraeae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)