atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944

wysokogórskie murawy acidofilne
Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948

Wysokogórskie naturalne murawy acydofilne - klimaksowe zbiorowiska w alpejskich i subniwalnych piętrach bezwapiennych gór Europy.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaFestuco-Brometea (murawy kserotermiczne)Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)
Juncetea trifidi
01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Juncetea trifidi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)