atlas-roslin.pl

(związek) All.Bromion erectiKoch 1926

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Bromion erecti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Bromion erecti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
🔵
ChCl.
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
🔵
ChCl.
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
🔵
ChCl.
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
🔵
ChCl.
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
🔵
ChCl.
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Artemisia campestris (bylica polna)
🔵
ChCl.
Artemisia campestris (bylica polna)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
🔵
ChCl.
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
🔵
ChCl.
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
🔵
ChCl.
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
🔵
ChCl.
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
🔵
ChCl.
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
🔵
ChCl.
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
🔵
ChCl.
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
🔵
ChCl.
Carex humilis (turzyca niska)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
🔵
ChCl.
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
🔵
ChCl.
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
🔵
ChCl.
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
🔵
ChCl.
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
🔵
ChCl.
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
🔵
ChCl.
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
🔵
ChCl.
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
🔵
ChCl.
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
🔵
ChCl.
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
🔵
ChCl.
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
🔵
ChCl.
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
🔵
ChCl.
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Galium album (przytulia biała)
🔵
ChCl.
Galium album (przytulia biała)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
🔵
ChCl.
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
🔵
ChCl.
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
🔵
ChCl.
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
🔵
ChCl.
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
🔵
ChCl.
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
🔵
ChCl.
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
🔵
ChCl.
Ononis repens (wilżyna rozłogowa) [ssp. procurrens]
Orthantha lutea (ortanta żółta)
🔵
ChCl.
Orthantha lutea (ortanta żółta)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)
🔵
ChCl.
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty) [?]
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
🔵
ChCl.
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Plantago media (babka średnia)
🔵
ChCl.
Plantago media (babka średnia)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
🔵
ChCl.
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
🔵
ChCl.
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
🔵
ChCl.
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
🔵
ChCl.
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
🔵
ChCl.
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
🔵
ChCl.
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
🔵
ChCl.
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Stachys recta (czyściec prosty)
🔵
ChCl.
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
🔵
ChCl.
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
🔵
ChCl.
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanki górskiej)
🔵
ChCl.
Teucrium montanum (ożanki górskiej) [?]
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
🔵
ChCl.
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
🔵
ChCl.
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
🔵
ChCl.
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji