(związek) All.Lolio-Linion R.Tx. 1950

zbiorowiska towarzyszące uprawom lnu

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Lolio-Linion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lolio-Linion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Lolio-Linion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Lolio-Linion

  Ass.Spergulo-Lolietum remoti