(zespół) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris J. Herbich 1993

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)