(podzwiązek) SubAll.Arnoseridenion minimae Malato-Beliz, J.Tx. et R.Tx. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Arnoseridenion minimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAll.Arnoseridenion minimae

  Ass.Arnoserido-Scleranthetum (zespół chłodka i czerwca rocznego)
  
  Zb.Scleranthus annuus (zbiorowisko czerwca rocznego)