(zespół) Ass.Consolido-Brometum (Denissow 1930) R.Tx. et Prsg 1950

zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej
Consolido-Brometum
07.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Consolido-Brometum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Consolido-Brometum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Consolido-Brometum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Consolido-Brometum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis