atlas-roslin.pl

(związek) All.Aperion spicae-venti R.Tx. et J.Tx. 1960

zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych

Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych o różnych stopniu żyzności i wilgotności; najlepiej wykształcone w oziminach.

Aperion spicae-venti
28.04.2008 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Aperion spicae-venti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aperion spicae-venti

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Aperion spicae-venti

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Aperion spicae-venti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)