(zbiorowisko) Zb.Scleranthus annuus

zbiorowisko czerwca rocznego
Scleranthetum annui baltorossicum Prsg 1950 · zb. z Veronica dillenii Wójcik 1976

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Scleranthus annuus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Scleranthus annuus

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Scleranthus annuus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae