(zespół) Ass.Spergulo-Lolietum remoti (Rothm. 1944) Kornaś (1954 n.n.) 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spergulo-Lolietum remoti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spergulo-Lolietum remoti — ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spergulo-Lolietum remoti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lolio-Linion