(zespół) Ass.Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950

zespół wyki czteronasiennej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vicietum tetraspermae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis