(zespół) Ass.Papaveretum argemonoes (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939

zespół maku piaskowego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Papaveretum argemonoes

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Papaveretum argemonoes

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Papaveretum argemonoes

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Papaveretum argemonoes

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis