(zespół) Ass.Aphano-Matricarietum R.Tx. 1937

zespół skrytka i maruny nadmorskiej
Aphano-Matricarietum
05.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Aphano-Matricarietum
XL
Aphano-Matricarietum
Aphano-Matricarietum
Aphano-Matricarietum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Aphano-Matricarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Aphano-Matricarietum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Aphano-Matricarietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Aphano-Matricarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis