atlas-roslin.pl

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl [🔉 ko·le·an·tus]

koleantus delikatny
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
24.05.2008, Stawy Milickie; copyright © by Zygmunt Dajdok
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
wąskołopatkowate liście należą do namulnika brzegowego (Limosella aquatica), a wałeczkowate kwiatostany - do mysiurka drobnego (Myosurus minimus)
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.349 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
Gatunek odkryty po raz pierwszy w Polsce w 2003 roku na obszarze stawów w Borowej k/Wrocławia. Drugie stanowisko odkryto w 2008 roku na terenie Stawów Milickich (Dajdok Z., Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16: 227 – 236, 2009) [uwaga J. Kruka]. Obecnie znany z większej liczby stanowisk.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080524.1.zd - Coleanthus subtilis (koleantus delikatny); Stawy Milickie
080524-1
leg. Zygmunt Dajdok
/Stawy Milickie/ #7