atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.368); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cyperus flavescens L.

cibora żółta
Cyperus Cyperus Cyperus CyperusCyperuscibora zmienna (Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis)cibora jadalna (Cyperus esculentus)
Cyperus flavescens (cibora żółta)
06.10.2012, Roztocze Środkowe, woj. lubelskie; copyright © by Wiaczesław Michalczuk XL
Cyperus flavescens (cibora żółta)
pokrój
Cyperus flavescens (cibora żółta)
XL
Cyperus flavescens (cibora żółta)
Cyperus flavescens (cibora żółta)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperus (cibora)kl 6516

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120706.1.pk - Cyperus flavescens (cibora żółta); Ogród Botaniczny München (Niemcy)
120706-1
leg. Paweł Kalinowski
/Ogród Botaniczny München (Niemcy)/ #4
znalezisko 20120731.1.michalczuk - Cyperus flavescens (cibora żółta); Roztocze Środkowe, woj. lubelskie
120731-1
leg. Wiaczesław Michalczuk
/Roztocze Środkowe, woj. lubelskie/ #3