atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.131); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Isoetes lacustris L.

poryblin jeziorny
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
08.10.2005, Park Narodowy Bory Tucholskie, brzeg Jeziora Małe Gacno; copyright © by Błażej Gierczyk
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Isoetaceae (poryblinowate)kl 2828
Na krótkim, bulwiastym trzonie znajduje się rozeta ok. 70 i więcej liści. Liście (5) 8 – 20 (40) cm długości i 1 – 3 mm szerokości; ciemnozielone, słabo przeświecające, sztywne, nagle zwężone, krótko zaostrzone; na przekroju poprzecznym obłe do rombowatych.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec – wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.131 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Na dnie do 5 m głębokości, w czystych, oligotroficznych i mezotroficznych jeziorach na Pomorzu, nie zawierających znacznej ilości wapnia. Jesienią zamarłe i odpadłe liście mogą masowo gromadzić się przy brzegu jeziora.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.