atlas-roslin.pl

Isoetes echinospora Durieu [🔉 i·so·e·tes e·chi·no·spo·ra]

poryblin kolczasty
Isöetes setacea · Isoetes setacea Lam.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
07.07.2012, Jezioro Wygoda, Pojezierze Kaszubskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Isoetaceae (poryblinowate)kl 2827
Na krótkim, bulwiastym trzonie znajduje się rozeta do ok. 50 liści. Liście 5-10 (15) cm długości, jasnozielone, przeświecające, miękkie i sprężyste, szydlaste, powoli zwężające się w kończyk; na przekroju poprzecznym półokrągłe do zaokrąglono-trójkątnych.

Makrospory 0.3-0.5 mm średnicy, z walcowatymi i zaostrzonymi brodawkami.

Zarodnikuje w okresie lipiec-wrzesień. Na krótkim, bulwiastym trzonie znajduje się rozeta do ok. 50 liści. Liście 5-10 (15) cm długości, jasnozielone, przeświecające, miękkie i sprężyste, szydlaste, powoli zwężające się w kończyk; na przekroju poprzecznym półokrągłe do zaokrąglono-trójkątnych.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec-wrzesień.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.132 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Wymaga utworzenia ostoi z całego zbiornika wody w którym występuje (4.1).
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Na dnie do 3 m głębokości, w czystych, oligotroficznych jeziorach na Kaszubach, nie zawierających znacznej ilości wapnia.Na dnie do 3 m głębokości, w czystych, oligotroficznych jeziorach na Kaszubach, nie zawierających znacznej ilości wapnia.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.