atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » campanulids » Ord. Asterales » Fam. Campanulaceae » Campanula »

dzwonki - wąskie liście

cechy diagnostyczne w kluczu:Campanula (dzwonek)kl 5708
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Campanula (dzwonek)kl 5708
↓niedojrzałe torebki zwieszone, liście odziomkowe długoogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzała torebka zwieszona, otwiera się dziurkami w nasadzie.
↓niepączki wzniesione, łodyga ± obła, w dole gęsto dookoła krótko owłosiona
Campanula rotundifolia
Campanula rotundifolia
Campanula rotundifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w różyczce zupełnie odmienne od łodygowych, długoogonkowe, nerkowate lub okrągławe, ząbkowane. Środkowe i górne liście łodygowe wąsko lancetowate do równowąskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy, zarośla, murawy.
torebka wyraźnie dłuższa niż szersza (do 2×), gładka; kwiaty często pojedyncze, szczytowe, prawie wzniesione
Campanula polymorpha
Campanula polymorpha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty często pojedyncze, szczytowe, prawie wzniesione, czasem po kilka na łodydze.
▶ Campanula polymorpha Witasek (dzwonek wąskolistny)
wystepowanie - Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)
syn. Campanula rotundifolia L. ssp. polymorpha (Witasek) Tacik · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wyższe partie górskie. Hale, łąki górskie, skały, luki w kosodrzewinie i lasach, miejsca kamieniste np. nad potokami.
↑nie ↓niepączki wzniesione lub pochylone, pędy kanciaste, na kantach orzęsione
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe lancetowate, dolne na wyraźnych krótkich ogonkach, nie grubawe. Liście płonnych różyczek podobnie jak u dzwonka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia) odmienne niż łodygowe, długoogonkowe, nerkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
wystepowanie - Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
dzwonek Baumgartena · syn. Campanula baumgartenii Becker ssp. bohemica (Hruby) Tacik · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Żyzne, wilgotne łąki górskie.
↑nie pączki zwieszone, pędy kanciaste, w dole na kantach krótko owłosione
↓nieniska darniowa, kępkowa, w czasie kwitnienia z licznymi płonnymi rożyczkami liściowymi
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w dole, na kantach, rzadko, odstająco owłosiona. Dolne liście łodygowe lancetowate, zwykle nie zachowane w czasie kwitnienia, wyższe coraz węższe, równowąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula cochleariifolia Lam. (dzwonek drobny)
wystepowanie - Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
syn. Campanula pusilla Haenke · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Miejsca skaliste lub kamieniste w górach, piargi, żwirowiska, najczęściej na podłożu wapiennym.
↑nie rośliny luźnokępkowe, w czasie kwitnienia zwykle bez płonnych różyczek liściowych
↓nieliście piłkowane, kwiatostany kilkukwiatowe
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście łodygowe (małe, szerokie, na ogonkach) w czasie kwitnienia zwykle zanikłe; wyższe liczne, równowąsko lancetowate do jajowatych, sztywne, nieco skórzaste, płytko piłkowane. Liście płonnych różyczek podobnie jak u dzwonka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia) z blaszką bardziej wydłużoną, sercowatą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula serrata (Kit.) Hendrych (dzwonek piłkowany)
wystepowanie - Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
dzwonek lancetowaty · syn. Campanula napuligera Schur · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Zbocza, hale, zarośla, łąki górskie.
↑nie liście całobrzegie, kwiaty pojedynczo
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe długoogonkowe, sercowate lub okrągławe. Górne i środkowe liście łodygowe lancetowate do wydłużonych lancetowatych, całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Hale, murawy, trawiaste miejsca wśród skał w piętrze alpejskim, z preferencja dla wapienia.
↑nie dojrzałe torebki wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe krótkoogonkowe, w czasie kwitnienia zanikłe; wszystkie liście wydłużono-lancetowate lub wąskołopatkowate, zmniejszające się ku górze.
↓niekorona 23-45 mm długości; działki w nasadzie do 4.5 mm szerokości
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan skąpokwiatowy, groniasty. Torebki wzniesione, z otworami w górnej połowie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy, zarośla i ich skraje.
↑nie korona do 25 mm długości (wyjątkowo więcej), lejkowata, działki poniżej 4.5 mm szerokości w nasadzie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny dwuletnie, bez kłącza (za wyjątkiem dzwonka rozłogowego (Campanula abietina)).
↓niewąska wiecha, korzeń rzepowaty
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona jasnoniebieska, wąsko-lejkowato-dzwonkowata, płytko wcinana; działki wzniesione, wąskie, prawie szydlaste, znacznie krótsze od korony. Szypułki krótsze od kwiatów; u bocznych kwiatów, w nasadzie z dwoma przysadkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula rapunculus L. (dzwonek rapunkuł)
wystepowanie - Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. Dawniej uprawiana dla jadalnych mięsistych korzeni.
↑nie rozpierzchła wiecha, korzenie niezgrubiałe
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
XL
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona dzwonkowata, niebieskolila, podzielona do połowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula patula L. (dzwonek rozpierzchły)
wystepowanie - Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Łąki, brzegi lasów, zręby.
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula abietina Griseb. (dzwonek rozłogowy)
wystepowanie - Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
syn. Campanula patula L. ssp. abietina (Griseb.) Simonk. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
cechy diagnostyczne w kluczu:Campanula (dzwonek)kl 5708
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.728 [71.6]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.637 [40]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.54 [16.12]
  • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.215 [86.3]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.448 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji