atlas-roslin.pl

dzwonki - wąskie liście

Campanula Campanula Campanula CampanulaCampanula🔑dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides)dzwonek skupiony (Campanula glomerata)
  
↓niedojrzałe torebki zwieszone, liście odziomkowe długoogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Dojrzała torebka zwieszona, otwiera się dziurkami w nasadzie.
  
    
↓niepączki wzniesione, łodyga ±obła, w dole gęsto dookoła krótko owłosiona
Campanula rotundifolia
Campanula rotundifolia
Campanula rotundifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Liście w różyczce zupełnie odmienne od łodygowych, długoogonkowe, nerkowate lub okrągławe, ząbkowane. Środkowe i górne liście łodygowe wąsko lancetowate do równowąskich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Campanula rotundifolia (dzwonek okrągłolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, murawy.
    
      
torebka wyraźnie dłuższa niż szersza (do 2×), gładka; kwiaty często pojedyncze, szczytowe, prawie wzniesione
Campanula polymorpha
Campanula polymorpha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Kwiaty często pojedyncze, szczytowe, prawie wzniesione, czasem po kilka na łodydze.
Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)
wystepowanie
syn. Campanula rotundifolia ssp. polymorpha · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wyższe partie górskie. Hale, łąki górskie, skały, luki w kosodrzewinie i lasach, miejsca kamieniste np. nad potokami.
      
    
↑nie ↓niepączki wzniesione lub pochylone, pędy kanciaste, na kantach orzęsione
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Liście łodygowe lancetowate, dolne na wyraźnych krótkich ogonkach, nie grubawe. Liście płonnych różyczek podobnie jak u dzwonka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia) odmienne niż łodygowe, długoogonkowe, nerkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)
wystepowanie
dzwonek Baumgartena · syn. Campanula baumgartenii ssp. bohemica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne, wilgotne łąki górskie.
    
    
↑nie pączki zwieszone, pędy kanciaste, w dole na kantach krótko owłosione
    
      
↓nieniska darniowa, kępkowa, w czasie kwitnienia z licznymi płonnymi rożyczkami liściowymi
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Łodyga w dole, na kantach, rzadko, odstająco owłosiona. Dolne liście łodygowe lancetowate, zwykle nie zachowane w czasie kwitnienia, wyższe coraz węższe, równowąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
wystepowanie
syn. Campanula pusilla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca skaliste lub kamieniste w górach, piargi, żwirowiska, najczęściej na podłożu wapiennym.
      
      
↑nie rośliny luźnokępkowe, w czasie kwitnienia zwykle bez płonnych różyczek liściowych
      
        
↓nieliście piłkowane, kwiatostany kilkukwiatowe
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Dolne liście łodygowe (małe, szerokie, na ogonkach) w czasie kwitnienia zwykle zanikłe; wyższe liczne, równowąsko lancetowate do jajowatych, sztywne, nieco skórzaste, płytko piłkowane. Liście płonnych różyczek podobnie jak u dzwonka okrągłolistnego (Campanula rotundifolia) z blaszką bardziej wydłużoną, sercowatą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Campanula serrata (dzwonek piłkowany)
wystepowanie
dzwonek lancetowaty · syn. Campanula napuligera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza, hale, zarośla, łąki górskie.
        
        
↑nie liście całobrzegie, kwiaty pojedynczo
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Liście odziomkowe długoogonkowe, sercowate lub okrągławe. Górne i środkowe liście łodygowe lancetowate do wydłużonych lancetowatych, całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
Campanula scheuchzeri (dzwonek Scheuchzera)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Hale, murawy, trawiaste miejsca wśród skał w piętrze alpejskim, z preferencja dla wapienia.
        
  
↑nie dojrzałe torebki wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Liście odziomkowe krótkoogonkowe, w czasie kwitnienia zanikłe; wszystkie liście wydłużono-lancetowate lub wąskołopatkowate, zmniejszające się ku górze.
  
    
↓niekorona 23 – 45 mm długości; działki w nasadzie do 4.5 mm szerokości
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula persicifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Kwiatostan skąpokwiatowy, groniasty. Torebki wzniesione, z otworami w górnej połowie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy, zarośla i ich skraje.
    
    
↑nie korona do 25 mm długości (wyjątkowo więcej), lejkowata, działki poniżej 4.5 mm szerokości w nasadzie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
· Rośliny dwuletnie, bez kłącza (za wyjątkiem dzwonka rozłogowego (Campanula abietina)).
    
      
↓niewąska wiecha, korzeń rzepowaty
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Korona jasnoniebieska, wąsko-lejkowato-dzwonkowata, płytko wcinana; działki wzniesione, wąskie, prawie szydlaste, znacznie krótsze od korony. Szypułki krótsze od kwiatów; u bocznych kwiatów, w nasadzie z dwoma przysadkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. Dawniej uprawiana dla jadalnych mięsistych korzeni.
      
      
↑nie rozpierzchła wiecha, korzenie niezgrubiałe
      
        
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
XL
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Korona dzwonkowata, niebieskolila, podzielona do połowy.
· ta cecha diagnostycz ...
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, brzegi lasów, zręby.
        
        
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
wystepowanie
syn. Campanula patula ssp. abietina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony