takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Symphyandra wanneri Heuff.

na stronie — wymagania i uprawa