atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk