atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula pichleri Vis.

Asyneuma pichleri (Vis.) D. Lakuâic et F. Conti