atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula rigidipila Steud. et Hochst. ex A. Rich. [🔉 kam·pa·nu·la *]

Campanula Campanula Campanula CampanulaCampanuladzwonek Raddego (Campanula raddeana)dzwonek kłosowy (Campanula spicata)
🌱